fajr
04:15
shuruk
05:56
dhuhr
13:17
'asr
17:13
maghrib
20:37
isha
22:11

salah.dk

tider for bøn:

21/04-18
odense

'asr for hanafi:

18:14