fajr
02:54
shuruk
04:45
dhuhr
13:16
'asr
17:42
maghrib
21:45
isha
23:28

salah.dk

tider for bøn:

27/05-18
odense

'asr for hanafi:

18:54