fajr
06:40
shuruk
08:33
dhuhr
12:29
'asr
14:03
maghrib
16:23
isha
18:10

salah.dk

tider for bøn:

17/01-19
odense

'asr for hanafi:

14:32