fajr
06:44
shuruk
08:42
dhuhr
12:16
'asr
13:34
maghrib
15:48
isha
17:40

salah.dk

tider for bøn:

18/12-18
odense

'asr for hanafi:

13:58