fajr
06:00
shuruk
07:49
dhuhr
12:03
'asr
13:51
maghrib
16:16
isha
17:59

salah.dk

tider for bøn:

14/11-18
odense

'asr for hanafi:

14:22