fajr
04:43
shuruk
06:21
dhuhr
12:27
'asr
15:38
maghrib
18:31
isha
20:03

salah.dk

tider for bøn:

19/03-18
odense

'asr for hanafi:

16:26