fajr
04:08
shuruk
05:50
dhuhr
13:23
'asr
17:25
maghrib
20:55
isha
22:30

salah.dk

tider for bøn:

16/08-18
odense

'asr for hanafi:

18:27