fajr
06:21
shuruk
08:03
dhuhr
13:03
'asr
15:26
maghrib
18:01
isha
19:38

salah.dk

tider for bøn:

23/10-18
odense

'asr for hanafi:

16:05