fajr
05:22
shuruk
07:00
dhuhr
13:12
'asr
16:27
maghrib
19:23
isha
20:55

salah.dk

tider for bøn:

21/09-18
odense

'asr for hanafi:

17:16