fajr
05:53
shuruk
07:36
dhuhr
12:33
'asr
14:54
maghrib
17:29
isha
19:05

salah.dk

tider for bøn:

17/02-19
odense

'asr for hanafi:

15:30