fajr
02:34
shuruk
04:31
dhuhr
13:20
'asr
17:52
maghrib
22:08
isha
23:55

salah.dk

tider for bøn:

19/06-18
odense

'asr for hanafi:

19:07