fajr
03:16
shuruk
05:05
dhuhr
13:25
'asr
17:47
maghrib
21:43
isha
23:25

salah.dk

tider for bøn:

23/07-18
odense

'asr for hanafi:

18:57