fajr
03:58
shuruk
05:40
dhuhr
13:13
'asr
17:15
maghrib
20:45
isha
22:20

salah.dk

tider for bøn:

16/08-18
malmö

'asr for hanafi:

18:17