fajr
05:50
shuruk
07:39
dhuhr
11:53
'asr
13:41
maghrib
16:06
isha
17:49

salah.dk

tider for bøn:

14/11-18
malmö

'asr for hanafi:

14:12