fajr
05:12
shuruk
06:50
dhuhr
13:02
'asr
16:17
maghrib
19:13
isha
20:45

salah.dk

tider for bøn:

21/09-18
malmö

'asr for hanafi:

17:06