fajr
05:43
shuruk
07:26
dhuhr
12:23
'asr
14:44
maghrib
17:19
isha
18:55

salah.dk

tider for bøn:

17/02-19
malmö

'asr for hanafi:

15:20