fajr
02:44
shuruk
04:35
dhuhr
13:06
'asr
17:32
maghrib
21:35
isha
23:18

salah.dk

tider for bøn:

27/05-18
malmö

'asr for hanafi:

18:44