fajr
06:34
shuruk
08:32
dhuhr
12:06
'asr
13:24
maghrib
15:38
isha
17:30

salah.dk

tider for bøn:

18/12-18
malmö

'asr for hanafi:

13:48