fajr
03:06
shuruk
04:55
dhuhr
13:15
'asr
17:37
maghrib
21:33
isha
23:15

salah.dk

tider for bøn:

23/07-18
malmö

'asr for hanafi:

18:47