fajr
04:33
shuruk
06:11
dhuhr
12:17
'asr
15:28
maghrib
18:21
isha
19:53

salah.dk

tider for bøn:

19/03-18
malmö

'asr for hanafi:

16:16