fajr
06:30
shuruk
08:23
dhuhr
12:19
'asr
13:53
maghrib
16:13
isha
18:00

salah.dk

tider for bøn:

17/01-19
malmö

'asr for hanafi:

14:22