fajr
02:24
shuruk
04:21
dhuhr
13:10
'asr
17:42
maghrib
21:58
isha
23:45

salah.dk

tider for bøn:

19/06-18
malmö

'asr for hanafi:

18:57