fajr
04:05
shuruk
05:46
dhuhr
13:07
'asr
17:03
maghrib
20:27
isha
22:01

salah.dk

tider for bøn:

21/04-18
malmö

'asr for hanafi:

18:04