fajr
06:11
shuruk
07:53
dhuhr
12:53
'asr
15:16
maghrib
17:51
isha
19:28

salah.dk

tider for bøn:

23/10-18
malmö

'asr for hanafi:

15:55