fajr
04:09
shuruk
05:51
dhuhr
13:24
'asr
17:26
maghrib
20:56
isha
22:31

salah.dk

tider for bøn:

16/08-18
århus

'asr for hanafi:

18:28