fajr
06:41
shuruk
08:34
dhuhr
12:30
'asr
14:04
maghrib
16:24
isha
18:11

salah.dk

tider for bøn:

17/01-19
århus

'asr for hanafi:

14:33