fajr
06:45
shuruk
08:43
dhuhr
12:17
'asr
13:35
maghrib
15:49
isha
17:41

salah.dk

tider for bøn:

18/12-18
århus

'asr for hanafi:

13:59