fajr
05:54
shuruk
07:37
dhuhr
12:34
'asr
14:55
maghrib
17:30
isha
19:06

salah.dk

tider for bøn:

17/02-19
århus

'asr for hanafi:

15:31