fajr
02:35
shuruk
04:32
dhuhr
13:21
'asr
17:53
maghrib
22:09
isha
23:56

salah.dk

tider for bøn:

19/06-18
århus

'asr for hanafi:

19:08