fajr
02:55
shuruk
04:46
dhuhr
13:17
'asr
17:43
maghrib
21:46
isha
23:29

salah.dk

tider for bøn:

27/05-18
århus

'asr for hanafi:

18:55