fajr
06:22
shuruk
08:04
dhuhr
13:04
'asr
15:27
maghrib
18:02
isha
19:39

salah.dk

tider for bøn:

23/10-18
århus

'asr for hanafi:

16:06