fajr
06:01
shuruk
07:50
dhuhr
12:04
'asr
13:52
maghrib
16:17
isha
18:00

salah.dk

tider for bøn:

14/11-18
århus

'asr for hanafi:

14:23