fajr
05:23
shuruk
07:01
dhuhr
13:13
'asr
16:28
maghrib
19:24
isha
20:56

salah.dk

tider for bøn:

21/09-18
århus

'asr for hanafi:

17:17