fajr
04:16
shuruk
05:57
dhuhr
13:18
'asr
17:14
maghrib
20:38
isha
22:12

salah.dk

tider for bøn:

21/04-18
århus

'asr for hanafi:

18:15