fajr
04:44
shuruk
06:22
dhuhr
12:28
'asr
15:39
maghrib
18:32
isha
20:04

salah.dk

tider for bøn:

19/03-18
århus

'asr for hanafi:

16:27