fajr
03:17
shuruk
05:06
dhuhr
13:26
'asr
17:48
maghrib
21:44
isha
23:26

salah.dk

tider for bøn:

23/07-18
århus

'asr for hanafi:

18:58